Ervaringen

Hieronder enkele reflecties van deelnemers over de programma's van de academie.


Leerzaam meegenomen worden in de realiteit

In de procedure tot zelfstandig gezinshuisouder op naar de ZAP dag. Spanning ten top de dag daarvoor. Maar eenmaal aanwezig viel deze al snel weg. Wat een positieve sfeer. De professionele acteurs namen me mee de casus in. Zodra ze binnenkwamen zag ik geen acteur, maar werd ik meegenomen in de realiteit. Hierdoor was het voor mij natuurlijk om erin mee te gaan, en kon ik laten zien hoe ik hier in praktijk mee om ga. De scherpe, deskundige observaties kreeg ik einde van de dag als een totaalbeeld terug. Mooie ontwikkelpunten waar ik verder mee kan. Men zag mij!

Esther


Handvatten om goed voorbereid een nieuwe fase in te stappen

Voordat wij het ZOAP zijn gaan doen waren we al een logeerhuis voor Driestroom. Wij hebben het ZOAP gedaan als echtpaar en zijn inmiddels gezinshuis en logeerhuis. Het ZOAP bracht voor ons veel inzicht in onze manier van handelen. Waarom doe je wat je doet, en waarom gebruik je een bepaalde methode wel of juist niet. Hoe sterk zijn je ondernemerscapaciteiten en waar liggen nog leerpunten.

Het startte met een antecedentenonderzoek. Je wordt doorgelicht in je manier van internetgebruik e.d. Daar hoort uiteindelijk ook een interview bij. Het ondernemers-interview, de psychologische keuring en de ZOAP-dag waren vrij intensief, maar zeer de moeite waard om gedaan te hebben. Het maakte ons bewust van hoe wij als echtpaar in het leven staan en waar onze sterke en onze zwakke punten liggen. Heel fijn om dit in kaart te hebben voor jezelf. Op die manier werd voor ons duidelijk op welke punten we nog extra alert moeten zijn.

Voordat de ZOAP-dag zich aandient krijg je verschillende casussen thuisgestuurd en kun je je goed voorbereiden. De ZOAP-dag was in het begin wat onwennig. Je speelt een casus met een acteur en je wordt daarop beoordeeld. De eerste casus was voor ons beiden even inkomen. Maar de acteurs zijn reëel en goed in hoe ze hun rol neerzetten. Na een casus mag je vertellen hoe je het vond gaan, even een stukje zelfreflectie. Je krijgt hierna vragen van de beoordelaar(s), maar nog niet echt feedback op je manier van handelen. Na de eerste casus voelde het goed en ging het de rest van de dag als vanzelf. Wat fijn is aan de acteurs en begeleiders tijdens de ZOAP-dag is dat er een vriendelijke en ontspannen sfeer hangt. Je krijgt op een fijne manier de kans om te laten zien wie je bent als zorgondernemer en als professional. Wij vonden het ontzettend leerzaam, maar op sommige punten ook wel confronterend. Wat confronterend was hebben we juist omgezet in punten waar we nog in kunnen leren en ons zelf ontwikkelen. Eind van de dag worden alle uitslagen van de interviews, keuringen enz. bij elkaar gelegd en krijg je de uitslag of je wel of geen GO krijgt. Hierbij krijg je ook je leerpunten mee die eventueel aan de orde zijn.

Al met al is het goed om dit traject te doorlopen. De begeleiding die we van Post en Partners hierbij hebben ontvangen, hebben wij als zeer positief ervaren. Ze geven je handvatten mee om naast alle bagage die je al hebt aan zorg en ondernemerskwaliteiten goed voorbereid en alert een nieuwe fase in te stappen.

Irene en Sven


Een pittige maar zeer waardevolle dag

We hebben ervaren dat we op verschillende vlakken (ondernemerschap, persoonlijk, zorgkant) op een adequate wijze zijn doorgelicht. Wij hebben het als positief ervaren dat dit door verschillende personen is gedaan, ook door externen van buiten Driestroom. De informatie van al deze personen kwam goed bij elkaar en kon zo door meegenomen worden in de beoordeling.

De voorbereidingen van het psychologisch onderzoek waren intensief, maar heel nuttig. Vooral omdat deze persoonlijk werden ingevuld, zonder elkaars mening/ideeën te delen. Dit was voor ons heel waardevol. Tegen de ZOAP dag hebben we erg tegenop gezien, en dit was achteraf ook terecht. Het was een pittige dag en we vonden sommige casuïstiek lastig. Het was heel prettig om de uitslag van deze dag direct te ontvangen. Achteraf hebben we wel ingezien dat het heel nuttig en leerzaam was om deze dag te volgen. De observators hebben de juiste informatie uit de casuïstiek kunnen halen, en ons zo leerdoelen meegegeven. De locatie en de begeleiding was heel prettig.

Rineke


Een boost voor mezelf!

Ik heb het verslag goed door gelezen en ik herken mij hier ook wel in. Wat hebben jullie alles goed vast gelegd van wat we besproken hadden en ik ook op de voicemail terug mocht horen. Het was een bijzondere ervaring en zoveel positiefs in een verslag terug te lezen over mijzelf, geeft een boost aan energie om het vooral goed te willen blijven doen. De ontwikkelpunten zorgen ervoor dat ik met beide benen op de grond blijf staan en het is altijd goed om aan mijn persoonlijke ontwikkeling te blijven werken. Zo blijf ik alert en scherp denk ik.

Ik wil jullie bedanken voor het vertrouwen dat jullie in mij stellen en het betekent veel voor mij omdat een gezinshuis runnen om zorgvuldig handelen vraagt en bovenal transparantie. Zo zie ik de Driestroom ook. Dat past in de lijn. Ik heb er erg veel zin om bij de Driestroom een start te maken met ons gezinshuis.

Sardha


Grondig en uitgebreid

Het ZOAP traject was zeer gedegen en grondig, en uitgebreid. Dat er een vaste contactpersoon was hebben we als zeer prettig ervaren. Het psychologisch onderzoek vonden wel erg diep gaan soms, ook was de tijd (4 1/2 uur) wel erg lang en vermoeiend. We vinden het van belang dat er een zeer zorgvuldig onderzoek plaats vindt omdat de doelgroep over het algemeen kwetsbare medemensen betreft en (in dit geval Driestroom) het zich uiteraard niet kan permitteren dat er potentiele ondernemers tussen komen die geen zuivere bedoelingen hebben en niet over voldoende kennis en vaardigheden beschikken.

Wel vragen we ons af hoe Driestroom dat ziet als er een gezinshuis of zorgonderneming overgenomen wordt? Het lijkt ons dan ook verstandig als er ook dan eerst een uitgebreid onderzoek plaats gaat vinden. Zoals we toen ook hebben genoemd, vinden wij zelf dat ervaren pleeggezinsouders wellicht een aangepast programma hadden kunnen krijgen (zoals wij) maar aan de andere kant, ook voor ons was feedback best prettig omdat we uiteraard normaliter solitair werken. De feedback vonden wij zeer opbouwend en de assessor had zijn verslag zeer grondig en diepgaand geschreven, in die mate dat wij er ook inderdaad iets mee kunnen in de toekomst. Ook was het om diezelfde reden, best fijn om zoveel positieve reacties te ontvangen, een bevestiging dat we goed bezig zijn en een stimulans om op deze voet door te gaan!!

Renny


Een leermoment dat goed toe te passen is in de praktijk

De pre-check hebben ervaren als een mogelijkheid om wat van ons zelf te laten zien, en dan vooral wat te vertellen over onze ervaringen op het gebied van pleegzorg en het ondernemen. Daarbij hebben we allerlei voorbeelden kunnen noemen uit ons leven en hoe we daarbij gehandeld hebben en hoe wij gebeurtenissen in ons leven ervaren hebben.

Het huiswerk voor het psychologisch onderzoek vonden wij boeiend om te doen, daarbij hebben antwoorden gegeven die het dichtst bij ons zelf lagen. Ook het gesprek met de psycholoog vonden we boeiend en heeft ons geholpen om ons zelf en elkaar nog meer te begrijpen. Tijdens de Zap dag gaat het er volgens ons niet om dat alles perfect gaat maar wel dat je kunt laten zien dat je genoeg competenties hebt om zorgondernemer te worden. Voor en tijdens de Zap-dag voelde het toch als een soort toets moment, na de simulaties hebben we het meer als een leermoment ervaren, wat je kunt gebruiken in de praktijk.

Wilco en Marjan


Geprikkeld om weer eens kritisch naar onszelf te kijken

Ten eerste vonden wij dat het ZOAP erg goed voorbereid was en inhoudelijk goed ondersteund werd door materialen. Op de dag zelf werden we vriendelijk ontvangen en voelde ons daardoor snel op ons gemak. De casussen waren helder en duidelijk. Wel is er sprake van een moment opname waardoor een situatie mogelijk toch anders uitpakt dan dat het in de praktijk zal zijn. Desondanks heeft het ZOAP ons geprikkeld om weer eens kritisch naar ons zelf te zijn en de plussen en minnen weer eens onder elkaar te zetten. Het is fijn om hier straks wat vaker op terug te kijken om te zien hoe we hierin sturend kunnen zijn binnen de onderneming.

Onze ervaring was dat het een hele zinvolle dag was waarbij we de leer en aandachtspunten zeker mee zullen nemen in de toekomst.

Frank en Leon


Laatste nieuws

Acteur gezocht!

De vraag naar onze assessments groeit! We zijn daarom op zoek naar een (mannelijke) acteur met kennis van de residentiele zorgmarkt, die ervaring heeft met het oproepen van competenties in rollenspelen.

 

We zoeken vooral iemand die:

  • kennis heeft van zorgverlening in gezinshuizen
  • zich in kan leven in allerlei stakeholders van gezinshuisouders en zorgondernemers
  • per maand daarvoor 2 á 3 dagdelen te beschikking heeft.

 

Heb je interesse, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Frank (0653 - 191625).
Partners

Enneagram Stichting Nederland Frank Post Talent Support Zorgondernemers Academie Post & Partners Monique van der Meer coaching & stressmanagement George Perczel Pact Marlou Elsen, Mens en organisatie
Zorgondernemers Academie

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@zorgondernemersacademie.nl

Zorgondernemers Academie

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@zorgondernemersacademie.nl