Wat doet de Zorgondernemers academie?

De Zorgondernemers Academie is verbonden aan Frank Post Talent Support uit Milsbeek, een netwerkorganisaties die al meer dan 7 jaar zorginitiatieven ondersteunt. In samenwerking met de praktijk ontwikkelden wij een competentieprofiel voor zorgondernemers die als basis dient voor onze dienstverlening. Ook werkten wij mee aan de ontwikkeling van de recent landelijk ontwikkelde Kwaliteitscriteria Gezinshuizen.

Voor grote zorgaanbieders en voor gemeenten
Voor de grote zorgaanbieders die gezinshuisouders in loondienst hebben, of een franchise-product aanbieden, en/of voor gemeenten die gezinshuisouders zoeken, bieden wij assessments om de competenties van kandidaten te meten aan de hand van de kwaliteitscriteria gezinshuizen. Wij helpen hen bij het beantwoorden van vragen als:
- voldoen deze potentiële gezinshuisouders aan de Kwaliteitscriteria Gezinshuizen?
- zijn zij in staat op een adequate manier om te gaan met de kritische situaties die in een gezinshuis kunnen voorkomen?
- welke competenties dienen zij verder te ontwikkelen om verantwoorde zorg te kunnen borgen? 

Potentiële gezinshuisouders kunnen bij ons terecht met vragen als:
- Is zorgondernemen iets voor mij?
- Hoe weet ik of ik dat kan?
- Vullen mijn partner en ik elkaar goed aan?
- Hoe ga ik om allerlei belanghebbenden?
- Wat zou beter kunnen?
Sommige van deze vragen kunnen natuurlijk ook relevant zijn voor de meer ervaren gezinshuisouders.

De Zorgondernemers Academie heeft als doel de kwaliteit van de residentiele zorgverlening in Nederland te borgen zodat alle betrokkenen vertrouwen kunnen hebben in de manier waarop de zorg verleend wordt en de context waarbinnen dat gebeurt. Inmiddels hebben, in samenwerking met enkele landelijk opererende franchise-organisaties, al meer dan 100 zorginitiatieven deelgenomen aan onze activiteiten.

Zie de pagina 'Ervaringen' om te lezen hoe de deelnemers aan onze Academie over onze activiteiten denken.

 

Zorgondernemers Assessment Programma

Zorgverleners met een zelfstandige zorgonderneming wordt de kans geboden om hun competenties als zorgverlener én ondernemer te toetsen aan de hand van de assessment centre methode.

Zorgassessment Programma

Zorgverleners die de residentiele opvang van kwetsbare cliënten zonder een zware gedragsproblematiek verzorgen kunnen een verkort en standaard assessment programma volgen dat hun zorgverlening toetst.

Persoonlijke coaching

Als duidelijk is welke ontwikkelingsbehoefte er is, staan de professionals van de academie klaar om ondersteuning te verlenen. Alle professionals die samenwerken binnen de academie zijn academisch geschoold en hebben inmiddels vele jaren ervaring met het begeleiden van zorgverleners.

Begeleide intervisie

Inmiddels heeft de academie contact met veel (getoetste) ervaringsdeskundigen in Nederland die ondersteuning kunnen bieden bij het oppakken van de dagelijkse problematiek van een zorgondernemer, gezinshuis of dagbesteding.

Studiemiddagen

Naar behoefte zullen er bijeenkomsten georganiseerd worden waarin door deskundigen dieper ingegaan wordt op specifieke thema’s.

Privacy

Hoe is het borgen van uw privacy geregeld bij Zorgondernemers Academie.

Laatste nieuws

Acteur gezocht!

De vraag naar onze assessments groeit! We zijn daarom op zoek naar een (mannelijke) acteur met kennis van de residentiele zorgmarkt, die ervaring heeft met het oproepen van competenties in rollenspelen.

 

We zoeken vooral iemand die:

  • kennis heeft van zorgverlening in gezinshuizen
  • zich in kan leven in allerlei stakeholders van gezinshuisouders en zorgondernemers
  • per maand daarvoor 2 á 3 dagdelen te beschikking heeft.

 

Heb je interesse, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Frank (0653 - 191625).
Partners

Enneagram Stichting Nederland Frank Post Talent Support Zorgondernemers Academie Post & Partners Monique van der Meer coaching & stressmanagement George Perczel Pact Marlou Elsen, Mens en organisatie
Zorgondernemers Academie

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@zorgondernemersacademie.nl

Zorgondernemers Academie

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@zorgondernemersacademie.nl