Waarom een Zorgondernemers Academie?

Er zijn veel kwetsbare mensen die niet meer thuis kunnen wonen, maar elders een onderdak zoeken. Een onderdak waar zij adequate zorg, behandeling en begeleiding aangeboden krijgen en zich veilig kunnen voelen. Nederland kent inmiddels 1000 gezinshuizen waar zo'n 3000 kinderen, jong-volwassenen en ouderen een goed onderdak hebben gevonden. Maar er zijn nog veel meer van dergelijke zorginitiatieven nodig.

Nederland kent ook veel mensen met een warm hart die graag een gezinshuis zouden willen beginnen. Als pleegouder, in loondienst bij een zorgaanbieder, als zelfstandig zorgondernemer of gezinshuisouder, in moeder en kind-huizen, een zorgboerderij of andere gezinsgerichte woonvormen. Dat vraagt om bijzondere competenties. Niet alleen op het gebied van de zorgverlening, maar ook op het gebied van het verantwoord runnen van een zorgonderneming. Zelfs als die zorg verleend wordt binnen een franchise-constructie.

Momenteel is er veel aandacht voor de kwaliteit van de residentiele zorgverlening en dagbesteding in Nederland. In de media verschijnen regelmatig kritische verhalen over het veronderstelde misbruik van zorggelden. De Zorgondernemers Academie heeft als doel het toetsen en ontwikkelen van de kwaliteit van de zorgverlening in gezinshuizen en zorgondernemingen zodat alle betrokkenen vertrouwen kunnen hebben in de manier van zorgverlening en de context waarbinnen dat gebeurt.

Professionele zorgverlening kent allerlei vormen. Zo zijn er pleegouders die naast een gewone baan uithuisgeplaatste kinderen opvangen. Of zorgverleners die kinderen met een rugzakje begeleide dagbesteding aanbieden zoals je dat bijvoorbeeld ziet in sommige zorgboerderijen. Of gezinshuisouders die een deel van hun eigen woning ter beschikking stellen om kinderen tijdelijk of langdurig of een veilig onderdak in hun gezin te kunnen bieden. Mogelijk zijn daarbij kinderen die een speciale gedragsproblematiek met zich meedragen. In een lichte vorm, of zwaardere problematiek waarbij een specifieke expertise en therapeutische begeleiding van de zorgprofessional verwacht wordt.

Sommige zorgverleners doen dat op vrijwilligersbasis, of in loondienst bij een institutionele zorgaanbieder, terwijl anderen ervoor kiezen om zzp-er te worden en/of samen te werken in een franchise-constructie.

Uitdagingen

Maar in alle gevallen zijn er uitdagingen. Zowel op het gebied van de zorgverlening, als op gebieden als het in de lucht houden van het eigen gezin en/of het runnen van een eigen zorgonderneming.

Aan de kwaliteit van de zorgverlening worden door de overheid steeds meer eisen gesteld. Dan gaat het niet alleen om de manier van zorgverlening, maar ook om de kwaliteit van de huisvesting en de samenwerking met allerlei hulptroepen en belanghebbenden.

Professionele zorgverlening vraagt van beide om een evenwichtige persoonlijkheid van de zorgverleners, om verantwoorde besluitvorming, een goede taakgerichtheid, het adequaat kunnen omgaan met problemen en spanning, en het goed kunnen netwerken met de directe omgeving. Daarnaast is ook het borgen van de continuïteit van het initiatief en een verantwoord financieel beheer van belang. Het is dus van belang te weten wie je bent en waar je aan begint als je kiest voor het werken in de professionele zorgverlening. Het is ook om die reden dat het Nederlands Jeugdinstituut kwaliteitscriteria heeft ontwikkeld voor jeugdhulp in professionele gezinsvormen.

Onze diensteverlening

De Zorgondernemers Academie biedt:
- zorgaanbiedende instanties de kans om de kwaliteit van potentiele zorgverleners te toetsen 
- gemeenten de kans de professionaliteit van de zorgverleners te toetsen als het gaat om om de opvang van kwetsbare personen in gezinsgerichte woonvormen
- zorgverleners de gelegenheid zich op allerlei manieren te spiegelen aan de kwaliteitscriteria van het NJI en vervolgens aan de ontwikkeling van hun persoonlijke competenties te werken. De academie helpt je om je persoonlijke drijfveren tot hun recht te laten komen binnen een context waarin op een verantwoorde manier zorg wordt verleend. Ze draagt daardoor ook bij aan de borging van de kwaliteit van de zorgondernemingen, gezinshuizen en dagbesteding in Nederland.

De academie wil een platform zijn waarop allerlei professionals en instanties samenwerken die onze doelstelling delen. 


Laatste nieuws

Acteur gezocht!

De vraag naar onze assessments groeit! We zijn daarom op zoek naar een (mannelijke) acteur met kennis van de residentiele zorgmarkt, die ervaring heeft met het oproepen van competenties in rollenspelen.

 

We zoeken vooral iemand die:

  • kennis heeft van zorgverlening in gezinshuizen
  • zich in kan leven in allerlei stakeholders van gezinshuisouders en zorgondernemers
  • per maand daarvoor 2 á 3 dagdelen te beschikking heeft.

 

Heb je interesse, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met Frank (0653 - 191625).
Partners

Enneagram Stichting Nederland Frank Post Talent Support Zorgondernemers Academie Post & Partners Monique van der Meer coaching & stressmanagement George Perczel Pact Marlou Elsen, Mens en organisatie
Zorgondernemers Academie

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@zorgondernemersacademie.nl

Zorgondernemers Academie

Veenslagen 34
3825 RV Amersfoort
+31 6 53 19 16 25
info@zorgondernemersacademie.nl